Cuadro de texto:

Actividade

Estudos:

Estudos necesarios para o desenvolvemento total de calquer obra, estudos de aforro enerxético, estudos de captación de luz e de iluminación de productos.

 

 

 

                                 

 

 

 

Proxectos e tramitacióms:

Realizamos tódolos proxectos e tramitacións que vostede necesite para dar de alta unha instalación:

             -Proxectos técnicos

             -Valoracións e peritaxes

             -Carpetillas

             -Boletíns

             -Solicitudes de suminisro

             -Contratos

             -Revisión de locais públicos

 

 

 

Instalacións e reformas:

Instalacións de redes de distribución, acometidas, cadros de obra, edificios, vivendas, locais comerciais, fábricas, automatismos, calefacción, tarifa nocturna, domótica, pararrayos, tomas de terra, naves industriais.

             Alumeados públicos: interiores, exteriores, aéreos e subterraneos.

             Alumeados particulares: Xardíns piscinas etc…

             Iluminacións astísticas: festas, feiras, stands, exposicións monumentos, etc…

             Reformas: Realizámo-la xestión , no caso de demanda, de todo tipo de reformas              integrais, carpintería, fontanería, calefacción, albañilería, etc.

Averías:

Dispoñemos dun servicio 24 horas, festivos incluídos

para soluciona-lo problema eléctrico que se lle presente en

Calqueira momento que se lle presente. Con disponibilidade

Xeográfica.

Deseños:

Deseño de todo tipo de locais públicos e privados  incorporando as últimas tecnoloxías; deseños de alumeados públicos e telecomunicacións.

 

 

2004 ELITE padron  S.L.L.  Oteiro-Caracía ; Padrón (A Coruña)

                  Tel/Fax: 981 811 915   Tel 660 993 786

                        E-mail: info@elitepadron.com


                        Proxectos apoiados polo FEDER


Operación cofinanciada pola Unión Europea dentro do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Operación cofinanciada pola Unión Europea dentro do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Cuadro de texto:

sitemap