Cuadro de texto:

No momento de contratar un mantemento faremos un estudo de aforro enerxético gratuito

Industriais: Para a industria e comercio en xeral.

 

Doméstico: Servicio a comunidades, garaxes, galerías, locais de pública concurrencia. Os mantementos tamén se poderán facer integrais.

 

▪Medicións eléctricas e revisións: tódalas medicións eléctricas e revisións según as normas e a demanda do cliente.

 

Mantementos

2004 ELITE padron  S.L.L.  Oteiro-Caracía ; Padrón (A Coruña)

                  Tel/Fax: 981 811 915   Tel 660 993 786

                        E-mail: info@elitepadron.com


                        Proxectos apoiados polo FEDER


Operación cofinanciada pola Unión Europea dentro do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Operación cofinanciada pola Unión Europea dentro do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Cuadro de texto:

sitemap