Cuadro de texto:

Proxecto I.C.T

▪Cableado estructurado

▪Fibra Óptica

▪Teléfono

▪Video

▪Televisión

▪Telefonillos e Videoporteiros

▪Medicións de Telecomunicacións

▪Antenas

Trato directo personalizado. Os nosos clientes estarán asesorados por un profesional con experiencia para clarexar  dúbidas sobre a parte técnica a realizar ou para solicitar un presuposto acorde as súas necesidades e sin compromiso.

Telecomunicacións

2004 ELITE padron  S.L.L.  Oteiro-Caracía ; Padrón (A Coruña)

                  Tel/Fax: 981 811 915   Tel 660 993 786

                        E-mail: info@elitepadron.com


                        Proxectos apoiados polo FEDER


Operación cofinanciada pola Unión Europea dentro do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Operación cofinanciada pola Unión Europea dentro do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Cuadro de texto:

sitemap